• dadi

Үзэсгэлэн

Оросын техник хангамжийн үзэсгэлэн

Катар улсын олон улсын барилгын материалын үзэсгэлэн

АНУ-ын Лас Вегас хотод бетоны үзүүлбэр

Сямэний олон улсын чулуун үзэсгэлэн

db
nd
as
s

BMW Шанхай

eg
sd
as

Шанхайн олон улсын шалны үзэсгэлэн

sd
hd
rt
erg
db

Шанхайн техник хангамжийн үзэсгэлэн

tym
sd
sv
rt

Италийн Верона чулуун үзэсгэлэн

br
tyk
mh
fe
rt